Welcome to Latoi.com, Join Free | Sign In
Description  
    Categories within :: Home > Jobs > Job Seeker > Executive management
Quản Lư & Công Nhân Sản Xuất
Item# ( 13508 )
     Bidder or seller of this item? Sign in for your status                      Watch this Item    |    Forward to a Friend     
View larger picture
 
Item : Quản lư & Công nhân sản xuất
Shipping: See details
  0.00
 
 Seller Information
vothuong34242    ( 0 )
        FeedBack Score: 0
        Positive FeedBack:100 %
        Member Since 28-08-2006 in Vietnam
Ask the Seller a Question
Read Feedback
View Questions and Comments.
   Item Description:
   
 
Yêu cầu chuyên môn Thợ phay, tiện, bào, hàn.
Yêu cầu tŕnh độ Học nghề
Yêu cầu kinh nghiệm Chấp nhận học việc, hoặc có tay nghề cao, có thể đi công tác tỉnh dài ngày. (không giới hạn hộ khẩu)
Thời gian làm việc Theo yêu cầu
Nơi làm việc Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng tuyển 10

http://mangvieclam.com

 

 
 
 
 
 
  
001857 hits.

Home | Register | Site map | Buy | Sell | Pay | Privacy Policy | Terms of Use | Help | Contact Us
© Copyrights by Latoi.com established sine 2005.Latoi, all rights reserved.