Welcome to Latoi.com, Join Free | Sign In
Description  
    Categories within :: Home > Jobs > Employers > Sales Technical
Nhân Viên Trông Coi Pḥng Internet Và Games
Item# ( 13657 )
     Bidder or seller of this item? Sign in for your status                      Watch this Item    |    Forward to a Friend     
View larger picture
 
Item : Nhân viên trông coi pḥng Internet và Games
Shipping: See details
  0.00
 
 Seller Information
trung_bv88    ( 0 )
        FeedBack Score: 0
        Positive FeedBack:100 %
        Member Since 04-09-2006 in Vietnam
Ask the Seller a Question
Read Feedback
View Questions and Comments.
   Item Description:
   
 
Yêu cầu chuyên môn Hiểu biết máy tính và mạng Internet. Biết về games sẽ là lợi thế.
Yêu cầu tŕnh độ Khác...
Yêu cầu kinh nghiệm Phỏng vấn trực tiếp.
Thời gian làm việc Làm theo ca
Nơi làm việc Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng tuyển 2


http://www.mangvieclam.com
 
 
 
 
 








  
002029 hits.

Home | Register | Site map | Buy | Sell | Pay | Privacy Policy | Terms of Use | Help | Contact Us
© Copyrights by Latoi.com established sine 2005.Latoi, all rights reserved.