Welcome to Latoi.com, Join Free | Sign In
Description  
    Categories within :: Home > Jobs > Employers > Human Resources
Mangvieclam.vn
Item# ( 16756 )
     Bidder or seller of this item? Sign in for your status                      Watch this Item    |    Forward to a Friend     
View larger picture
 
Item : mangvieclam.vn
Shipping: See details
  0.00
 
 Seller Information
ngocho3421    ( 0 )
        FeedBack Score: 0
        Positive FeedBack:100 %
        Member Since 28-08-2006 in Vietnam
Ask the Seller a Question
Read Feedback
View Questions and Comments.
   Item Description:
   
 
Yêu cầu chuyên môn Trung cấp trở lên các ngành liên quan (Hóa chất, kỹ thuật, v.v...
Yêu cầu tŕnh độ Trung cấp
Yêu cầu kinh nghiệm ưu tiên
Thời gian làm việc Giờ hành chính
Nơi làm việc Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng tuyển 5


mangvieclam.vn
 
 
 
 
 
  
002220 hits.

Home | Register | Site map | Buy | Sell | Pay | Privacy Policy | Terms of Use | Help | Contact Us
© Copyrights by Latoi.com established sine 2005.Latoi, all rights reserved.