Welcome to Latoi.com, Join Free | Sign In
Description  
    Categories within :: Home > Jobs > Employers > Executive management
KỸ SƯ HOÁ DẦU
Item# ( 16758 )
     Bidder or seller of this item? Sign in for your status                      Watch this Item    |    Forward to a Friend     
View larger picture
 
Item : KỸ SƯ HOÁ DẦU
Shipping: See details
  0.00
 
 Seller Information
ngocho3421    ( 0 )
        FeedBack Score: 0
        Positive FeedBack:100 %
        Member Since 28-08-2006 in Vietnam
Ask the Seller a Question
Read Feedback
View Questions and Comments.
   Item Description:
   
 
Yêu cầu chuyên môn - làm kỹ sư trong dây chuyền hoá dầu
- Làm việc trong môi trường mang tính chuyên nghiệp
- Vận hành dây chuyền sản xuất
Yêu cầu tŕnh độ Đại học
Yêu cầu kinh nghiệm 2 năm
Thời gian làm việc Giờ hành chính
Nơi làm việc Hà Nội
Số lượng tuyển 5

.mangvieclam.vn
 
 
 
 
 
  
002121 hits.

Home | Register | Site map | Buy | Sell | Pay | Privacy Policy | Terms of Use | Help | Contact Us
© Copyrights by Latoi.com established sine 2005.Latoi, all rights reserved.