Welcome to Latoi.com, Join Free | Sign In
Description  
    Categories within :: Home > Books > Fictions > Fantasy
HỒI KƯ HILLARY CLINTON VÀ CHÍNH TRƯỜNG NƯỚC MỸ LIVING HISTORY ... Đó Là Những Ḍng Mở đầu Trong Lời Tựa Quyển Hồi Kư Của Hillary Rodham Clinton
Item# ( 21245 )
     Bidder or seller of this item? Sign in for your status                      Watch this Item    |    Forward to a Friend     

View larger picture
 
Item : HỒI KƯ HILLARY CLINTON VÀ CHÍNH TRƯỜNG NƯỚC MỸ LIVING HISTORY ... Đó là những ḍng mở đầu trong lời tựa quyển hồi kư của Hillary Rodham Clinton
Shipping: See details
  0.00
 
 Seller Information
mino6643    ( 0 )
        FeedBack Score: 0
        Positive FeedBack:100 %
        Member Since 28-08-2006 in Vietnam
Ask the Seller a Question
Read Feedback
View Questions and Comments.
   Item Description:
   
 

"Tôi được sinh ra là một người Mỹ vào giữa thế kỷ 20, vào một thời gian và một nơi may mắn. Tôi được tự do lựa chọn những điều mà phụ nữ nước tôi trong các thế hệ trước không hề có và rất nhiều phụ nữ khác trên thế giới ngày nay cũng không h́nh dung ra được". Đó là những ḍng đầu tiên của Hồi kư Hillary Clinton và chính trường nước Mỹ (nguyên tác: Living History).

LH :

 
 
 
 
 
  
003234 hits.

Home | Register | Site map | Buy | Sell | Pay | Privacy Policy | Terms of Use | Help | Contact Us
© Copyrights by Latoi.com established sine 2005.Latoi, all rights reserved.