Welcome to Latoi.com, Join Free | Sign In
Description  
    Categories within :: Home > Books > Textbooks
ĐIỆN TỬ - ĐIỆN ĐÔNG HOC 1
Item# ( 656 )
     Bidder or seller of this item? Sign in for your status                      Watch this Item    |    Forward to a Friend     

View larger picture
 
Item : ĐIỆN TỬ - ĐIỆN ĐÔNG HOC 1
Shipping: See details
  0.00
 
 Seller Information
thaibook    ( 0 )
        FeedBack Score: 0
        Positive FeedBack:100 %
        Member Since 12-05-2006 in Vietnam
Ask the Seller a Question
Read Feedback
View Questions and Comments.
   Item Description:
   
 

NXB : Giáo dục

Khổ sách : 19 ´ 27 cm

Số trang : 204.

Giá : 26.000 đồng.

- Nội dung đi sâu vào các vấn đề sau :

+ Điện động học : phạm vi và những kiến thức cơ bản.

+ Mô h́nh hoá tuyến tính các phẩn tử thông dụng.

+ Các định lư tổng quát đối với mạng tuyến tính .

+ Các chế độ làm việc của mạng tuyến tính.

+ Mạch tuyến tính ở chế độ sin cưỡng bức.

+ Công suất ở chế độ sin cưỡng bức.

 
 
 
 
 Loading image. Please wait

  
003257 hits.

Home | Register | Site map | Buy | Sell | Pay | Privacy Policy | Terms of Use | Help | Contact Us
© Copyrights by Latoi.com established sine 2005.Latoi, all rights reserved.