Welcome to Latoi.com, Join Free | Sign In
Description  
    Categories within :: Home > Jobs > Employers > Executive management
Cán Bộ Kinh Doanh
Item# ( 16763 )
     Bidder or seller of this item? Sign in for your status                      Watch this Item    |    Forward to a Friend     
View larger picture
 
Item : Cán Bộ Kinh doanh
Shipping: See details
  0.00
 
 Seller Information
ngocho3421    ( 0 )
        FeedBack Score: 0
        Positive FeedBack:100 %
        Member Since 28-08-2006 in Vietnam
Ask the Seller a Question
Read Feedback
View Questions and Comments.
   Item Description:
   
 
Yêu cầu chuyên môn -T́m kiếm khách hàng, Mở rộng và phát triển thị trường
- Một số công việc khác sẽ đề cập khi nộp hồ sơ
Yêu cầu tŕnh độ Đại học
Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực tương tự
Thời gian làm việc Giờ hành chính
Nơi làm việc Hà Nội
Số lượng tuyển 3


.mangvieclam.vn
 
 
 
 
 
  
002142 hits.

Home | Register | Site map | Buy | Sell | Pay | Privacy Policy | Terms of Use | Help | Contact Us
© Copyrights by Latoi.com established sine 2005.Latoi, all rights reserved.